Tiêu Điểm

Bàn chuyện bỏ Tết hay không: Về mặt tinh thần, nước Việt đã ốm rồi

Bàn chuyện bỏ Tết hay không: Về mặt tinh thần, nước Việt đã ốm rồi

Đó là suy nghĩ mà nhà giáo, nhà văn hóa lớn Hoàng Đạo Thúy đã nhắc đến từ nửa đầu thế kỷ 20. Đứng giữa những chơi vơi của dân tộc khi văn hóa cũ, mới đan xen, khi những mặt trái …

Video