Vụ Formosa: Thi hành kỷ luật 4 nguyên lãnh đạo Bộ TN-MT, UBND tỉnh Hà Tĩnh

Vụ Formosa: Thi hành kỷ luật 4 nguyên lãnh đạo Bộ TN-MT, UBND tỉnh Hà Tĩnh

Bốn cá nhân nguyên là lãnh đạo Bộ TN-MT và UBND tỉnh Hà Tĩnh bị thi hành kỷ luật vì những sai phạm nghiêm trọng …