Bộ Quốc phòng Mỹ xác nhận Nga có vũ khí “ngày tận thế”

Bộ Quốc phòng Mỹ xác nhận Nga có vũ khí “ngày tận thế”

Nga đã có loại vũ khí mới với sức mạnh hủy diệt rộng lớn. Phần còn lại của thế giới, đặc biệt là Mỹ, nên…

Đọc chuyện xưa ngẫm chuyện nay

Vì việc nghĩa chẳng từ nan, vì chữ tín có thể đánh đổi mạng sống, vì lương tâm mà đứng cùng cái thiện giữa hiểm…

Thuật đối nhân xử thế của người xưa

Ngày nay, người ta coi đối nhân xử thế như một nghệ thuật trong giao tiếp, để đạt được lợi ích, để đắc được nhân tâm, nhưng đối nhân xử thế không chỉ giới hạn ở điều đó.