Tổ chức Minh bạch Quốc tế: Việt Nam xếp thứ 107/180 về chỉ số tham nhũng năm 2017

Tổ chức Minh bạch Quốc tế: Việt Nam xếp thứ 107/180 về chỉ số tham nhũng năm 2017

Việt Nam tiếp tục nằm trong số các nước có tình trạng tham nhũng cao trong bảng xếp hạng CPI 2017.

Góc nhìn sử Việt

Thấm đẫm sử Việt có lẽ không phải là sự thắng - bại, được - mất, mà là sự vươn lên của con người trong…