Ông Đinh La Thăng xin nhận trách nhiệm thay cấp dưới; Uẩn khúc trong việc NHNN mua Oceanbank với giá 0 đồng

Ông Đinh La Thăng xin nhận trách nhiệm thay cấp dưới; Uẩn khúc trong việc NHNN mua Oceanbank với giá 0 đồng

Ông Đinh La Thăng nói quy kết việc mua lại Oceanbank 0 đồng là do các bị cáo gây thất thoát là "oan ức".

Góc nhìn sử Việt

Thấm đẫm sử Việt có lẽ không phải là sự thắng - bại, được - mất, mà là sự vươn lên của con người trong…