Thuỷ điện trên sông Mekong khiến hơn 60 triệu dân hạ lưu bị ảnh hưởng nghiêm trọng

Thuỷ điện trên sông Mekong khiến hơn 60 triệu dân hạ lưu bị ảnh hưởng nghiêm trọng

Hơn 60 triệu dân tại khu vực hạ lưu sông Mekong bị ảnh hưởng do hàng loạt thuỷ điện xây dựng dọc khu vực sông.

Góc nhìn sử Việt

Thấm đẫm sử Việt có lẽ không phải là sự thắng - bại, được - mất, mà là sự vươn lên của con người trong…