Trung Quốc

Nhặt hàu tại Nhật, du khách Trung Quốc để lại hơn 100 tấn vỏ

Nhặt hàu tại Nhật, du khách Trung Quốc để lại hơn 100 tấn vỏ

Hành động không văn minh của du khách Trung Quốc không còn lạ nữa, những cảnh như tùy tiện nhổ nước bọt, để cho trẻ nhỏ tiểu tiện giữa đường đều dễ bắt gặp.

Tin Mới Nhất

ĐCSTQ thí nghiệm trên cơ thể người còn kinh khủng hơn phát xít

ĐCSTQ thí nghiệm trên cơ thể người còn kinh khủng hơn phát xít

Không hề có bằng cấp gì về y khoa, nhưng Vương Lập Quân là tác giả của nhiều bằng sáng chế giết người, trong đó có máy gây chết não. Y gọi công việc thí nghiệm trên cơ thể người của mình là một việc "khuấy động tâm hồn".

Nguyên nhân Mao Trạch Đông ghét giới trí thức

Nguyên nhân Mao Trạch Đông ghét giới trí thức

Mao Trạch Đông có trình độ văn hóa không cao, lại rất không ưa giới trí thức, đặc biệt là những trí thức lớn. Mao từng dùng "Phản hữu" để bức hại giới trí thức và tinh anh văn hóa Trung Quốc.