Chính trị – Xã hội

Nhặt hàu tại Nhật, du khách Trung Quốc để lại hơn 100 tấn vỏ

Nhặt hàu tại Nhật, du khách Trung Quốc để lại hơn 100 tấn vỏ

Hành động không văn minh của du khách Trung Quốc không còn lạ nữa, những cảnh như tùy tiện nhổ nước bọt, để cho trẻ nhỏ tiểu tiện giữa đường đều dễ bắt gặp.

Tin Mới Nhất