Chính trị – Xã hội

Xóa thuyết “Ba đại diện” của Giang Trạch Dân, thay vào “Tư tưởng Tập Cận Bình”?

Xóa thuyết “Ba đại diện” của Giang Trạch Dân, thay vào “Tư tưởng Tập Cận Bình”?

Rất có thể Đại hội 19 của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) sẽ thông qua việc chỉnh sửa Điều lệ Đảng, xóa thuyết “Ba đại …

Tin Mới Nhất