Nhân quyền

Ông Giang Miên Hằng thay thận liên quan đến vụ án người tập Pháp Luân Công bị mất tích

Ông Giang Miên Hằng thay thận liên quan đến vụ án người tập Pháp Luân Công bị mất tích

Xâu chuỗi lại thời gian và địa đểm ông Giang Miên Hằng thay thận và người giúp tìm nguồn cung tạng là ông Mạnh Kiến …

Tin Mới Nhất