Xã luận

Tin Mới Nhất

Venezuela: Dân chủ hay là chết

Venezuela: Dân chủ hay là chết

Các thiết chế dân chủ của Venezuela đang bị hủy hoại nghiêm trọng, kho bạc trống rỗng, người dân tìm thức ăn trong bãi rác. Người …

Bí mật của chuyên chế là gì?

Bí mật của chuyên chế là gì?

Chuyên chế ắt phải ngu dân, ngu dân ắt phải tẩy não, tẩy não cần có “môn học”: Đó chính là “giáo dục thù hận”. …