Sinh mệnh

Tin Mới Nhất

Thôi miên hồi quy: Trị bệnh bằng cách tìm lại những ký ức tiền kiếp

Thôi miên hồi quy: Trị bệnh bằng cách tìm lại những ký ức tiền kiếp

Trong nhiều năm qua, người ta đã ghi nhận được nhiều câu chuyện liên quan đến khả năng thôi miên, từ việc thôi miên để điều khiển suy nghĩ người khác cho đến thôi miên hồi quy để đưa bệnh nhân về tiền kiếp nhằm chữa bệnh. Phần 1: Thôi miên hồi quy - những…