Blog

Tin Mới Nhất

Làm gì khi cuộc sống mất cân bằng?

Làm gì khi cuộc sống mất cân bằng?

Nhiều người trong đó có tôi, từng tin rằng cuộc sống mất cân bằng là do mình chưa biết quản lý thời gian hoặc do …

Philippines độc lập và Hawaii vong quốc

Philippines độc lập và Hawaii vong quốc

Về mặt lịch sử, Philippines và Hawaii đều từng là những quốc gia do Mỹ chủ quản. Trong thời gian Mỹ chủ quản, hai quốc …

Venezuela: Dân chủ hay là chết

Venezuela: Dân chủ hay là chết

Các thiết chế dân chủ của Venezuela đang bị hủy hoại nghiêm trọng, kho bạc trống rỗng, người dân tìm thức ăn trong bãi rác. Người …