Lịch sử thế giới

Tin Mới Nhất

Ngày 4/7/1776: Hoa Kỳ tuyên bố độc lập

Ngày 4/7/1776: Hoa Kỳ tuyên bố độc lập

Ngày 4/7/1776 tại thành phố Philadelphia, bang Pennsylvania, Quốc hội Lục địa thông qua bản Tuyên ngôn Độc lập, tuyên bố sự độc lập của …