Hàng rào chắn sóng Maeslantkering: công trình tưởng như ‘bất khả thi’ của Hà Lan

Để có thể đảm bảo hàng triệu người dân Rotterdam có thể an toàn trong bão lũ, trong khi vẫn đảm bảo không ảnh hưởng…