Xúc động cảnh em bé không chân không tay chơi bóng đá

Mặc dù không có cả tay lẫn chân, nhưng em bé vẫn có thể chơi bóng đá một cách vui vẻ và hạnh phúc.