Xâm hại tình dục ở trẻ: 7 điều bố mẹ cần nhớ

Xem thêm: Bình luận của giáo sư Ngô Bảo Châu về nạn ấu dâm "Thiến" hoá học đối với tội phạm tình dục trẻ em…