Già rồi…
Cơ quan nội tạng cái gì cũng yếu, chỉ có huyết áp là tăng. Muốn nhớ không nhớ nổi, muốn quên không quên được…