Video đang xem

Chủ nghĩa Phát Xít là cánh tả hay cánh hữu?

Mỗi Tổng thống Đảng Cộng hòa Mỹ từ năm 1970 đã bị phe đối lập gọi là Phát Xít. Thật đáng mỉa mai bởi vì…

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC