Ngày 11/4 tới, một phiên tòa bất thường sẽ được mở tại Thái Nguyên. Điều đáng bàn là tội danh bị cáo buộc là gì thì hoàn toàn là vấn đề đang gây tranh cãi…