Video công phu của NASA: Sự thay đổi của thực vật toàn Trái Đất trong 20 năm qua

“Chúng ta thực sự đang xem hành tinh này hít thở,” video mới đây của NASA nhận định.