Video: 3 phản lực đeo lưng ‘so cánh’ cùng đội máy bay biểu diễn của Pháp