Vì sao người Mỹ đa phần không dùng ấm điện đun nước?

Ấm điện đun nước vừa nhanh chóng vừa tiện lợi, nhưng vì sao người Mỹ lại không sử dụng?

[ Xem bài viết ]