Nhiều nhà nghiên cứu đã chỉ ra, xã hội Đức là một “Đội hình Disney” lý tưởng.