Trung Quốc: Thang máy lớn nhất thế giới… cho tàu thủy (video)