Ngày 19/9/2017 trước đại diện của 193 quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc, ông Donald Trump lần đầu tiên lên phát biểu với tư cách là Tổng thống Hoa Kỳ. Bài phát biểu nhấn mạnh các nguyên tắc đối ngoại của tân chính quyền Trump, đồng thời thắn thắn chỉ rõ các mối đe dọa khổng lồ đến an ninh của thế giới hiện nay, bao gồm: chủ nghĩa khủng bố, Hồi giáo cực đoan, chế độ Bắc Hàn với vũ khí hạt nhân, chế độ Iran tài trợ khủng bố, và chủ nghĩa xã hội đang làm què quặt Venezuela và Cuba, cũng như ở bất cứ nơi nào lý thuyết này được áp dụng. Ông Trump khẳng định cả thế giới phải cùng nhau chống lại mối đe dọa mà những “cái ác” này gây ra, nếu chúng ta còn muốn đảm bảo một tương lai an toàn, thịnh vượng cho thế hệ mai sau. 

“Nếu đa số con người thiện lương không đứng lên chống lại một số ít cá nhân độc ác, thì cái ác sẽ tăng cường sức mạnh và giành chiến thắng”, ông Trump khẳng định.

Bài phát biểu này đã nhận được sự chào đón tích cực của nhiều cử tri Mỹ trung thành với ông Trump, cũng như vô vàn chỉ trích của các kênh truyền thông cánh tả, các đối thủ chính trị và từ lãnh đạo các quốc gia mà ông Trump trực tiếp lên án.

>> Cuba: Bài phát biểu của ông Trump tại LHQ là “không thể chấp nhận được”

>> Kim Jong-un gọi ông Trump là “kẻ loạn trí” và sẽ “phải trả giá đắt”

Đọc: Toàn văn bài phát biểu của ông Trump trước Đại hội đồng LHQ

Trọng Đức