Tiếng nói của người cha có cô con gái được trao giải Nobel hòa bình