Thú vị: ‘Súng thần công’ làm bắp rang ở Trung Quốc (video)