Hệ thống rào chắn bánh xoay mới của Hàn Quốc: Một phát minh độc đáo (video)

Một công ty Hàn Quốc đã phát minh ra loại rào chắn an toàn mới giúp giảm lực tác động khi va chạm và bảo…