“Mỹ có thể chính là quốc gia phải chịu nhiều công kích và nhục mạ nhất trên thế giới”, nhưng người Mỹ chẳng bao giờ yêu cầu người ta phải tôn trọng mình, mà lại hành xử hết sức lý tính.