Sau 20 năm, NASA cuối cùng đã lắp ráp xong kính thiên văn không gian James Webb (video)