Phim ngắn không lời đáng suy ngẫm: Đi tìm ‘hạnh phúc’ trong xã hội hiện đại

Người ta thường tìm kiếm "hạnh phúc" trong những thứ vật chất hữu hình, điều họ tìm thấy là gì?