Phát minh mới: Kính chịu lực trong suốt làm từ… gỗ (Video)