Phát hiện ‘hồ nước tử thần’ dưới đáy biển vịnh Mexico (video)