Nhật Bản: Trò chơi sắp đặt Rube Goldberg, kèm theo cả cốt truyện (video)