Những tác phẩm giấy Karakuri biết ‘biến hình’ khi bạn chạm vào (video)