Nạn buôn người ở Sapa, hãy giúp các cô gái vùng cao lên tiếng