Hoa Kỳ: Cụ ông 94 tuổi góa vợ xây bể bơi cho trẻ em để khỏa lấp nỗi cô đơn