Ấn Độ lập kỷ lục thế giới: Trồng 66 triệu cây xanh chỉ trong 12 giờ