Lần đầu tiên quay được hình ảnh mèo sa mạc con vô cùng đáng yêu