Làm đàn ông như thế nào?

Bạn muốn trở thành người đàn ông như thế nào? Cool man hay warm man?