Kỳ lạ cô bé Ấn Độ khóc ra “lệ bông” và bị dân làng xa lánh