Học sinh tiểu học Nhật Bản nhảy dây nhanh lập kỷ lục thế giới (Video)