Hình ảnh về em bé Syria, một lần nữa “ám ảnh” thế giới