Để có thể đảm bảo hàng triệu người dân Rotterdam có thể an toàn trong bão lũ, trong khi vẫn đảm bảo không ảnh hưởng đến việc lưu thông của cảng, các kĩ sư Hà Lan đã có một ý tưởng dường như điên rồ:

Xem thêm: