Giáo dục mẫu giáo ở Đức: Đừng khơi mở trí lực của trẻ quá sớm

Trong khoảng thời gian ở trường mẫu giáo, trẻ em Đức học được những gì?

[ Xem bài viết ]