Năm 79, núi lửa Vesuvius ở bờ biển miền Nam Italy phun trào, chỉ trong mười mấy tiếng, thành Pompeii mỹ lệ đã biến mất…