Điểm mù nguy hiểm của xe tải, bạn có biết?

Nguyên nhân nào khiến xe tải trở nên nguy hiểm đối với các phương tiện tham gia giao thông?