Cuộc thi “đánh lừa bò tót” kỳ cục ở Brazil khiến người xem bật cười