Cô bé “hát không mở miệng” gây kinh ngạc nhận được nút Vàng của America’s Got Talent