Chữ Vạn khổng lồ xuất hiện trên vòng tròn lúa mỳ ở Anh Quốc (video)