Chú hải cẩu ngày ngày đi ‘xin ăn’ ở cửa hàng cá ở Ireland (video)