Cháy rừng dữ dội ở Bồ Đào Nha xuất hiện hiện tượng như “rồng lửa”