Biểu tượng “mặt cười” khổng lồ xuất hiện trên miệng núi lửa ở Hawaii