Ông David Kilgour là cựu Thứ trưởng Ngoại giao Canada về Châu Á Thái Bình Dương, Giám đốc của Tổ chức Phi lợi nhuận Advancing Human Rights ở New York. Ông David Matas là luật sư nhân quyền quốc tế Canada, tác giả của 11 đầu sách, trong đó có quyển “Thu hoạch đẫm máu” nói về nạn mổ cướp nội tạng các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc, đồng tác giả với ông David Kilgour.

Thu hoach dam mau

Tổ chức Bác sĩ Chống Mổ cướp Nội tạng (DAFOH) đã ra đời dựa trên những thông tin mà hai ông này cung cấp.

Xem thêm: