Với sự phát triển của các phương tiện giao thông và khoa học công nghệ, trong tương lai có thể nhiều phương tiện mà chúng ta sử dụng hàng ngày sẽ là các thiết bị bay cá nhân. 

Đĩa bay cá nhân IFO, phản lực đeo lưng Alpha Jetman, xe bay Kitty Hawk… 1 số các thiết bị được giới thiệu trong video đã thực sự xuất hiện trên thị trường chứ không chỉ là ý tưởng.

Vân Trường

Xem thêm: